Skip to content

Акт технічний стан майна

Скачать акт технічний стан майна fb2

Акт складається комісією військової частини у трьох примірниках в разі. первинна вартість вказується майна до стану (дого. Зразок бланку (форма шаблону) Акту технічного стану: Образец бланка (форма шаблона) Акта технического состояния: Додаток 9 до Порядку списання військового майна в Національній гвардії України (пункт 1 розділу III).

Акт технічного стану призначений для оформлення встановленого технічного стану, потреби в ремонті та технічний озброєння і техніки, що обліковуються технічний номерами і технічним станом. Правила составления акта техсостояния. В соответствии с нормативно-правовыми актами, документ технического обследования оборудования должен содержать результаты майна и всех необходимых замеров.

Акт акт стану військового майна (далі - акт) призначений для оформлення встановлення технічного стану військового майна, що акт за номерами і технічним станом.

Акт форма 13призначений для оформлення: зміни якісного (технічного) стану і списання військового майна (окрім озброєння та техніки, які обліковуються за номерами і технічним станом) після того, як закінчиться встановлений строк експлуатації (зберігання); оприбуткування окремих агрегатів (вузлів, приладів, запасних частин), металобрухту, ганчір'я і т.

п., отриманих після розбирання (розділення, розпорювання) списаних установленим порядком озброєння, техніки, майна та інших матеріальних засобів. Таблиця Максимальні вартість майна, яке мають право списувати посадові особи Збройних Сил з. Поясненя щодо оформлення акта технічного стану військового майна. 1. Акт технічного стану військового майна (далі - акт) призначений для оформлення встановлення технічного стану військового майна, що обліковується за номерами і технічним станом.

2. Акт складається комісією військової частини (центру забезпечення): у разі передавання військового майна усередині військової частини (центру забезпечення)  5. До розділу 4 записуються дата і місце виходу військового майна з ладу; технічний стан у разі зовнішнього огляду, запуску двигуна та випробовування пробігом (робочим режимом).

6. У розділі 5 вказуються причини дострокового зносу або пошкодження та дані про проведене розслідування. В наше время особое внимание уделяется безопасности использования технических средств. Поэтому всякое оборудование подлежит проверке на обнаружение недостатков, дефектов, которые могут привести к неблагополучным последствиям. Таким документом является акт о техническом состоянии оборудования. Он используется вместе с документами на списание объекта или на его починку.

Правила составления акта техсостояния. В соответствии с нормативно-правовыми актами, документ технического обследования оборудования должен содержать результаты экспертизы и всех необходимых замеров.

4) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання (не подається в разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача); 5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном, що пропонується списати (разом із відповідними підтвердними документами); 6) у разі списання нерухомості – відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, зазначаючи напрями подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема, державного акта на право постійного корист.

2) акт технічного стану майна, що пропонується до списання. В акті технічного стану майна вказують рік виготовлення (будівництва), дату введення в експлуатацію, обсяг проведених робіт з модернізації, модифікації, дообладнання та реконструкції, стан основних частин, деталей та вузлів, конструктивних елементів. Така детальна інформація про стан комп’ютерної техніки міститься в інвентарній картці обліку основних засобів в бюджетних установах за типовою формою № ОЗ-6 (бюджет); 3) акт на списання основних засобів типової форми № ОЗ-3 (бюджет)  Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти технічного стану та на списання майна затверджує керівник суб’єкта господарювання (п.

14 Порядку № ). акт технічного стану військового майна - складений військовою частиною, закладом, установою, організацією військового формування, на обліку в яких перебуває військове майно, акт, в якому зазначаються строки та умови зберігання військового майна, залишок ресурсу, укомплектованість (у тому числі запасними частинами, інструментом і приладдям) та інші умови, які впливають на технічний (фізичний) стан військового майна  коефіцієнт індексації - коефіцієнт, на який змінюється за роками вартість військового майна за період від дати його придбання до дати оцінки і який визначається на підставі індексів (разів), установлених для індексації основних фондів та індексів інфляції.

7. У розділі 5 акта вказуються якісний (технічний) стан військового майна (результати проведених іспитів, лабораторних аналізів), найменування, номер і дата документа, який засвідчує відповідність продукції умовам договору.

При вибірковій перевірці військового майна, крім того, вказуються її підстава (стандарт, технічні умови, договір і тощо) та порядок відбору продукції для перевірки.

8. У графі 6 вказується первинна вартість матеріальних засобів за одиницю виміру. Під час приймання матеріальних засобів від підприємств-постачальників. первинна вартість вказується відповідно до контракту (дого. Работа по теме: metodika_imusces. Глава: Акт (зведений акт) оцінки об'єкта незавершеного будівництва. ВУЗ: КНЭУ.

EPUB, doc, txt, EPUB