Skip to content

Акт зразок українська ділова мова

Скачать акт зразок українська ділова мова doc

Акт. Комерційні акти, що встановлюють факти ушкодження, українська або недостачі вантажу чи інших порушень правил транспортування, складають на типографському бланку-зразку, заповнюють без виправлень, підчищень, зразок. У вступній акт вказують підстави для складання акта, перераховують осіб, котр.

Звіт (зразок). До формуляра акта входять такі ділова автор документа (назва організації); дата, номер і місце складання; гриф затвердження; заголовок; підстава (наказ керівника організації); склад комісії; присутні; текст (має бути дві частини: мова й констатуюча).

Головна Документознавство Ділова українська мова. Акт № м.

Підготовка до ЗНО ділова українська мова. Акт. Акт — це документ правової чинності, складений однією або кількома особами на підтвердження певних подій чи фактів. Акти бувають: законодавчі; — адміністративні. Законодавчі містять рішення щодо законів, указів, постанов. Адміністративні ж складаються на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Текст акта має дві частини: вступну (вказуються підстави для складання акта, перелічуються особи, які складали акт, а також присутні при його складанні); — констатуючу (виклада.

АКТ – документ, складений декількома особами, що підтверджує встановлені факти або події (Додаток 9). Акти складають при ревізії підприємства або окремих посадових осіб, при виявленні дефектів, недостачі, при передаванні-прийманні справ, при проведенні випробувань нових виробів і зразків, при прийомі закінчених об'єктів, при обстеженні, здаванні документів на знищення, на списання господарського інвентарю, устаткування, інструментів, при нещасних випадках тощо.  Комерційні акти, що встановлюють факти ушкодження, псування або недостачі вантажу чи інших порушень правил транспортування, складають на типографському бланку-зразку, заповнюють без виправлень, підчищень, закреслень.

Зразки документів. Інші процесуальні документи. АКТ - зразок. Автор: Майоров Василий. АКТ. передачі матеріальних цінностей однією. матеріальною особою іншій.  (підпис) К.К.Міщенко.

Примітки до Акту: Акт - документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події. Акти бувають законодавчі та адміністративні.

Вони можуть мати різне призначення. Деякі адміністративні акти служать бухгалтерськими документами, інші складаються залежно від характеру подій, зміни керівництва тощо. Акт. Основи усного й писемного спілкування в офіційно-діловій сфері України.

Мовні рекомендації та зразки складання й оформлення ділових паперів. Побудова словосполучень і речень. Етика ділового спілкування.

Лексика, морфологія й синтаксис.  Акт — це документ правової чинності, складений однією або кількома особами на підтвердження певних подій чи фактів. Виділяють акти законодавчі та адміністративні. Законодавчі містять рішення щодо законів, указів, постанов. Адміністративні ж складаються на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Офіційний лист Офіційні листи – загальна назва великої групи управлінських документів, які слугують засобом спілкування з установами та приватними особами..

Інші методичні матеріали на урок Українська мова скачати. Акт (зразок). Вінницький торговельно-еконо- ЗАТВЕРДЖУЮ. мічний інститут Директор_В.М.Кравченко.

обліково-фінансовий факультет (підпис). “_”_ р. Акт № м. Вінниця.  6) дата складання звіту й індекс документа за номенклатурою; 7) підпис затвердження (праворуч вгорі першої сторінки деяких звітів). Звіт (зразок). Затверджено рішенням конкурсної комісії _ (назва організатора конкурсу) від _№_ Голова конкурсної комісії _ (підпис, ПІБ). Звіт за результатами щоквартального моніторингу впровадження програми (реалізації проекту, заходу).

Акт - це документ правової чинності, в якому констатуються або підтверджуються факти, події, пов'язані з діяльністю, підприємств, установ чи їх структурних підрозділів, вчинками посадових осіб. Написати зразки таких документів і охарактеризувати їх: Автобіографія, типи.

Заява (проста, складна, вмотивована і невмотивована) Характеристика, її складові частини. Довідка.  У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації — ділові папери.

Наведено зразки документів, правила їх оформлення, 3,16 МБ.  Українська мова Автобіографія Акт Анотація Висновок Витяг з протоколу Відгук Довідка Договір Доповідна записка Доручення Заява Звіт Наказ Накладна Оголошення Повідомлення Положення Пояснювальна записка Протокол Резюме Рецензія Розписка Скарга Службовий лист Угода Характеристика.

,28 КБ. добавлен

txt, EPUB, PDF, djvu