Skip to content

Заперечення на акт перевірки податкової зразок 2014

Скачать заперечення на акт перевірки податкової зразок 2014 rtf

Оформляйте заперечення! Перевірки Не згодні з актом податкової перевірки? В акті перевірки має бути вказаний перелік перевірених податковими органами документів. Просимо: 1.Відмінити Акт виїзної позапланової податкової перевірки від __ __ _ N _; 2.Повідомити про дату та час розгляду заперечень до Акта перевірки від __ __ _ N _.

Із висновками щодо порушення ПП «Захід-Шляхбуд» податкового законодавства, які викладені у Акті ми не погодились, а тому подали свої заперечення до нього в порядку, визначеному п.

За результатами податкової перевірки підприємства або самозайнятої особи складається акт або довідка. Саме цей документ є завершенням перевірки і початком так званої реалізації матеріалів перевірки. Проте до прийняття будь-яких рішень за актом платник податків уповноважений законом вдатися до важливого способу самозахисту — підписати акт перевірки із запереченнями.

У цій статті поговоримо про те, що має бути викладено в запереченнях до акта, а також про процедуру їх надання та розгляду. Зауваження чи заперечення? Законодавець уживає два терміни — «зауваження» та «заперечення» — в синонімічному. Результати перевірок, за винятком камеральних та електронних, оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу .

В акті перевірки має бути вказаний перелік перевірених податковими органами документів. Однак, виходячи з практики, можна сказати, що податкові органи часто не наводять повний перелік перевірених документів. Тому, поставивши підпис під цією фразою, надалі платник позбавляється права відстоювати свою позицію на підставі документів, не зазначених в акті перевірки.

Зрозуміло, що в даному випадку все залежатиме від судді, але прикро було б програти справу тільки з цих підстав. Тому вищевказану фразу про незгоду з викладеними в акті висновками і підпис під нею краще ставити на останній сторінці акт.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ. на акт документальної позапланової виїзної перевірки. № _ від _ року.  Відповідно до Податкового кодексу України датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; або отримання платником податку товарів/послуг.

Товариство з обмеженою відповідальністю «_» отримувало від контрагентів податкові накладні за вказані періоди. Голові Державної фіскальної служби України п. Білоусу І.О. , м. Київ, Львівська пл., 8 СКАРГА про перегляд податкового повідомлення. Зразок скарги на податкове повідомлення-рішення до вищестоячого органу.  Із висновками щодо порушення ПП «Захід-Шляхбуд» податкового законодавства, які викладені у Акті ми не погодились, а тому подали свої заперечення до нього в порядку, визначеному п.

ст. 86 ПК України. Згідно із п. ст. 86 Податкового кодексу України рішення про визначення грошових зобов’язань приймається керівником органу державної податкової служби (або його заступником) з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків.

Заперечення до Акта виїзної позапланової податкової перевірки від __ __ _ N _.  На підставі вищевикладеного, керуючись п. , Податкового кодексу, п. наказу Державної податкової адміністрації України від 10 серпня року N "Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства".

Просимо: 1.Відмінити Акт виїзної позапланової податкової перевірки від __ __ _ N _; 2.Повідомити про дату та час розгляду заперечень до Акта перевірки від __ __ _ N _. Додатки. Заперечення на Акт №_ від _ про результати планової виїзної документальної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «_» (код за ЄДРПОУ _) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з _ по _, валютного та іншого законодавства за період з _ по _.  У разі виникнення розбіжностей між податковим органом та платником податку стосовно зв'язку витрат на цілі.

txt, rtf, txt, doc